Klasyka TMCh

O Buddyźmie tybetańskim, na przykładzie zbiorów sztuki Muzeum Etnograficznego w Krakowie

W Muzeum Etnograficznym w Krakowie (MEK) znajduje się cenny zbiór (ok. 1000 sztuk)1 eksponatów należących do kręgu kultury tybetańskiej. Pochodzą one z Tybetu, Mongolii i częściowo Nepalu. Łączy je, mimo terytorialnych odległości, wspólna silnie zachowawcza kultura oparta na religii powstałej z połączenia buddyzmu indyjskiego i przedbuddyjskiej religii bon panującej na terenie Tybetu do VII wieku>>> więcej

 

Li Shi Zhen - Bin Hu Mai Xue

Wszystkie choroby są podzielone na choroby typu Yin i Yang stosownie do ich objawów. Tętna są podzielone na tętna typu Yin i Yang stosownie do ich natury. Prawidłowo, choroba typu Yin ma tętno typu Yin, a choroba typu Yang ma tętno typu Yang. Jest to zwane "płynięciem z prądem". Jednak, kiedy choroba typu Yin ma tętno typu Yang lub choroba typu Yang ma tętno typu Yin, jest to niezwykłe i jest zwane "płynięciem pod prąd".>>> więcej

 

Słownik pojęć i wyrażeń stosowanych w medycynie chińskiej

Jest to słownik minimum pozwalający zrozumieć terminy i pojęcie stosowane w pracach zamieszczonych na naszej stronie. Nie jest naszym zamiarem przedstawianie ich w wyczerpujący sposób a jedynie zasygnalizowanie. Myślimy, że stopniowo przybędzie prac mających wspomniane cechy. >>> więcej

 

Matka i dziecko w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej

Połączenie jaja i plemnika jest momentem powstania pierwszej struktury energetycznej. Ta struktura to BA MAI, 8 Niezwykłych Kanałów. Pierwszy powstaje CHONG MAI - Kanał Środkowy, w samym centrum zarodka, jego zadaniem będzie później wspieranie sił życiowych za pomocą QI i Krwi. Kierunek przepływu Qi w tym kanale jest wstępujący.>>> więcej

 

Słownik symboli chińskich

Pierwsza tego rodzaju publikacja w Polsce, ponownie wydawana w nowej szacie graficznej. Zawiera ponad 400 najważniejszych symboli, pomagając rozszyfrować ich znaczenie i genezę. Zamieszczone tu komentarze dostarczają także ogromnej wiedzy o duchowej i materialnej kulturze Chińczyków. Dopełnieniem informacji o symbolach są ich plastyczne wizerunki, będące często reprodukcjami znakomitych dzieł chińskiej sztuki.>>> więcej

 

Shanghanlun - Traktat o "Uderzeniach Zimna"

Shanghanlun (traktat o "Uderzeniach Zimna") napisany na początku III wieku jest dla farmakoterapii chińskiej tym, czym Neijing dla teorii medycznej i akupunktury. Każdy student medycyny chińskiej musi znać to dzieło, a od początku VII wieku jego znajomość była obowiązkowa, gdy przystępowało się do egzaminów medycznych. Aż do niedawnego odkrycia w grobie Mawangdui, niedaleko Changsha, rękopisów medycznych, w tym rękodzieła zatytułowanego 52 recepty, Shanghanlun był najstarszym zbiorem receptur medycznych. Dwie trzecie przedstawianych w nim receptur znajduje się również w 52 receptach pokazując, że Shanghanlun jest tylko kontynuacją dobrze ukonstytuowanej tradycji farmakologicznej. Opisany w nim stan medycyny jest dużo bardziej wyszukany zarówno jeśli chodzi o patologię, jak i o sposób przygotowywania i przyjmowania lekarstw. >>> więcej

 

Istota Tao

Tao jest jednym z najstarszych pojęć wśród chińskich poglądów na istnienie świata i życia. Chociaż tylko jedna szkoła myślenia - taoizm - wzięła od niego swą nazwę, pojęcie to było znane w Chinach co najmniej kilka wieków wcześniej, a następnie wykorzystywane też w odrębnych znaczeniach przez wiele innych szkół filozoficznych, jakie w połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą pojawiły się w Chinach. W klasycznych, tradycyjnie wydawanych tekstach chińskich nie stosowano żadnych znaków interpunkcyjnych, a podział tekstu na mniejsze jednostki wprowadzony był przez późniejszych badaczy i komentatorów, przy czym nie zawsze byli oni zgodni, co dodatkowo pozwalało na różne interpretacje dzieła.>>> więcej

 

Huang Di Nei Jing Su Wen - Traktat Medycyny Wewnętrznej Cesarza Żółtego

Klasyka Tradycyjnej Medycyny Chińskiej>>> więcej

 

Medycyna chińska

Wykład nowojorski wygłoszony w sali Instytutu Arica, zawiera omówienie chińskiej myśli filozoficznej i zasad, które legły u podstaw systemu tradycyjnej akupunktury. Znajomość tych zasad, a zwłaszcza koncepcji głoszącej, że człowiek to całość złożona z trzech elementów - ciała, umysłu i ducha, które trzeba jednakowo uwzględniać w procesie leczenia.>>> więcej

 

Medycyna tybetańska. Preliminaria

Jedna z najstarszych gałęzi poznania - leczenie- sięga swoimi korzeniami w głąb prehistorii. Pełna zależność człowieka od Przyrody wytworzyła potrzebę poszukiwania innych środków do odżywiania. Częsty deficyt pokarmu kierował uwagę Człowieka w stronę świata roślin. Często owe "eksperymenty" kończyły się nieprzewidzianymi skutkami. Niemniej suma doświadczeń ówczesnych eksperymentatorów zaowocowała poznaniem reakcji organizmu na określone środki roślinne, jak również w następstwie - precyzyjną diagnostyką różnicową. Prześledzenie historii tego zjawiska proponuję właśnie w tym artykule.>>> więcej

 

Buddyzm i medycyna cz. 1

W trzech poniższych artykułach autor, znany w Europie specjalista medycyny chińskiej, próbuje odpowiedzieć na pytanie czym jest zdrowie, lecz bardziej z punktu widzenia nauk duchowych niż procesów fizjologicznych (...)>>> więcej

 

Związek między buddyzmem a medycyną

(...) Pokazuje związek między emocjami a fizjologią narządów wewnętrznych, w jaki sposób negatywne stany umysłu dają w rezultacie choroby. Claude Diolosa podkreśla także, że lekarz powinien sam prowadzić życie duchowe, aby móc wskazywać pacjentowi drogę do realizacji wewnętrznej prawdy, która jest także najwyższym zdrowiem (...) >>> więcej

 

Psychologiczne przyczyny chorób w medycynach Wschodu

(...) Autor eksponuje związki między emocjami a narządami oraz duchowe aspekty medycyny i leczenia. Analizuje wybrane zagadnienia chińskiej psychologii, m.in. HUN, PO, YI.>>> więcej

 

Tao - Droga Wyzwolenia

Wychowanie rozwija dyscyplinę człowieka, lecz nie jego spontaniczność. U pewnych ludzi konflikt pomiędzy społeczną konwencją a zepchniętą spontanicznością ujawnia się tak gwałtownie, że wyraża się w obłędzie, neurozie i przestępstwach. Oto cena, jaką płacimy za porządek nie dopuszczający żadnej wątpliwości. Fragment książki Zen Buddhism>>> więcej

 

Taoizm. Kilka uwag o kluczowych pojęciach

W starożytnych Chinach rozpoznajemy przede wszystkim dwie "tradycje" odgrywające w stosunku do siebie role w pewnym sensie uzupełniające: konfucjanizm i taoizm. Pierwszy zajmuje się naukowo językowymi, etycznymi, prawnymi i rytualnymi regułami, które społeczeństwo wyposażają w system porozumiewania się. Innymi słowy, zajmuje się wyłącznie "konwencjonalną" wiedzą i służy jednostce w znalezieniu jej miejsca w społeczeństwie. Taoizm natomiast, jest w głównej mierze sprawą ludzi dojrzałych, szczególnie tych, którzy wycofują się z aktywnego życia społeczeństwa. To wycofanie się jest pewnego rodzaju zewnętrznym znakiem wewnętrznego oswobodzenia się z ograniczeń konwencjonalnych form myślenia i życia. Taoizm zajmuje się więc, jeśli można tak powiedzieć, wiedzą niekonwencjonalną, spontanicznym pojmowaniem życia. >>> więcej

 

Medycyna Tybetańska - Cztery Tantry Medyczne

Zgodnie z tradycją tybetańską uważa się, że Budda Śakjamuni przybrał specjalną postać Buddy Medycyny o kolorze lapis lazuli, by nauczać Czterech Tantr Medycznych. Jego pierwsza nauka określana jako Cztery Szlachetne Prawdy ma strukturę typowo medyczną.>>> więcej

 

 
kontakt


Słownik


Słwniki Medyczne

Angielsko-Chiński
Chińsko-Angielski