Medycyna w praktyce

Stopy mówią o lęku

Ludzkie ciało i umysł dysponują niezbadanymi siłami, które umiejętnie pobudzone przywracają równowagę w organizmie. Wśród wielu metod można wymienić refleksologię, która poprzez oddziaływanie na odpowiednio dobrane refleksy potrafi pobudzić do życia schorowane narządy. Ale nie tylko. Może również zlikwidować wszystkie lęki, napięcia, stresy, jakie zakorzeniają się w naszym umyśle, a po pewnym czasie we wszystkich współpracujących ze sobą układach ciała.>>> więcej

 

Bulimia a medycyna chińska

W zachodniej psychiatrii rozróżnia się trzy rodzaje zaburzeń odżywiania, zgodnie z DSM-IV. Są nimi: jadłowstręt psychiczny (307.50), bulimia (307.1) (żarłoczność psychiczna - przyp. tłumacza), zaburzenia odżywiania niespecyficzne (307.51), oraz tzw. głód emocjonalny. Żarłoczność psychiczna charakteryzuje się nawracającymi epizodami obżarstwa i nawracającymi nieprawidłowymi kompensującymi zachowaniami, w celu zabezpieczenia się przed wzrostem masy ciała. Objawy te pojawiają się średnio, co najmniej dwa razy w tygodniu w ciągu trzech miesięcy lub dłużej.>>> więcej

 

Nowe zastosowania Bu Zhong Yi Qi Tang (fragment)

W chińskich czasopismach medycznych można odnaleźć kategorię artykułów, które osobiście określam wspólnym terminem "nowe zastosowania". Artykuły te omawiają mało znane, dotąd niepublikowane albo nieoficjalne zastosowania poszczególnych klasycznych receptur (gu fang). Z pośród nich, artykuły na temat nowych kierunków stosowania Bu Zhong Yi Qi Tang (Odwar wspierający Środek i uzupełniający Qi) należą do wyjątkowo niepospolitych.>>> więcej

 

Tomasz z Akwinu o zabijaniu

Akademiccy etycy nie budzą sympatii. Nie robią zresztą wiele, by na nią zasłużyć. Akademicki etyk - zamiast jasno powiedzieć, czy jest za czy przeciw (w tej albo innej kontrowersji poruszającej opinię publiczną) - mnoży subtelne dystynkcje, waży argumenty i kontrargumenty, tłumaczy się, że nie może powiedzieć, i usiłuje wyjaśnić, dlaczego nie może. A końcowy plon tych jego rozważań i starań - mięsisty praktyczny konkret - jest zwykle ubogi.>>> więcej

 

Sens i bezsens cierpienia

Czy istnienie cierpienia w świecie daje się jakoś wytłumaczyć, czy ma ono jakiś sens i wreszcie, czy cierpienie jest złem?>>> więcej

 

Wzajemny związek pomiędzy zaburzeniami depresyjnymi, farmakologią a zaburzeniami snu

Co należy robić, gdy ktoś nie może spać? Czy ma się udać do lekarza, czy sam się powinien uporać z tym problemem? Czy przyjmowanie leków nasennych jest jedynym rozwiązaniem? Czy bezsenność jest szkodliwa dla zdrowia? >>> więcej

 

Homeopatyczne leczenie bólów głowy

Streszczenie homeopatii przy okazji omówienia objawowego leczenia bólów głowy.>>> więcej

 

Terapia wyprowadzająca

Wzrastające zanieczyszczenie środowiska zaburza wprost proporcjonalnie nasze zdrowie. Również metale ciężkie zawarte w stopach dentystycznych mogą przedostawać się do wewnątrz organizmu z ust i wpływać na naszą kondycję. Amalgamat jest stopem metali nieszlachetnych, które lekarz stomatolog stosuje jako wypełnienie ubytków zębowych.>>> więcej

 

Próba praktycznego spojrzenia na problem wstecznych odpływów pęcherzowo - moczowodowych

Lekarz praktyk opisuje objawy, rzadko ujmowane w literaturze medycznej, które mogą nasuwać przypuszczenie choroby i w rezultacie doprowadzić do jej wczesnego rozpoznania.>>> więcej

 

Próba opisania zjawiska odpływów pęcherzowo - moczowodowych z punktu widzenia TCM

Komentarz do artykułu dr. Michała Hajduka o odpływach moczowodowo-pęcherzowych.>>> więcej

 

Migrena szyjna

Migrena szyjna – zespół szyjny, to temat kontrowersyjny, zarówno z punktu widzenia patofizjologii, leczenia, jak i profilaktyki. Autorzy proponują leczenie przy pomocy terapii manualnej, akupunktury, aurikuloterapii, ćwiczeń jogi i fizykoterapii.>>> więcej

 

Fitoterapia a przeziębienie

Etiologia i patogeneza przeziębienia widziana z perspektywy medycyny zachodniej wraz z propozycjami leczenia, które obejmują zioła, olejki eteryczne i metody naturalne.>>> więcej

 

Kamica moczowa

Statystyki kliniczne dowodzą, że kamica moczowa jest problemem społecznym. Autorka przybliża problem diagnostyczny i terapeutyczny, z jakim spotyka się w swojej praktyce lekarz pierwszego kontaktu.>>> więcej

 

Poporodowa depresja

Poporodowa depresja w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej opisywana jest i wyjaśniana poprzez pojęcia związane z patologią Krwi. Co ciekawe, nowoczesne podręczniki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej nie wspominają nic na temat stanu poporodowej depresji. Przedstawione w niniejszym artykule informacje dotyczące tego zagadnienia, oparte zostały na starych książkach z zakresu ginekologii i położnictwa.>>> więcej

 

Diagnostyka z tętna

Diagnostyka z tętna jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Jej pionierem był Pien Ch`iao (407-310 p.n.e.), który w swym dziele Nang-Tsing, w sposób szczegółowy opisał i scharakteryzował rodzaje tętna. Z upływem lat technika badania z tętna i jego interpretacja były coraz bardziej doskonalone, aż wreszcie doprowadzono je do perfekcji. Lekarze chińscy uważają, iż obieg krwi i funkcjonowanie układu krążenia jest ściśle związane z wszystkimi czynnościami organizmu, dlatego tętno jest tak ważnym miernikiem jego funkcjonowania. Każda zmiana w czynności narządów wywołuje odpowiednią reakcję ze strony układu krążenia, a tym samym musi znajdować swe odbicie w tętnie. Każdy narząd ma swój przynależny punkt na tętnicy promieniowej.>>> więcej

 

Diagnoza z języka

Rys historyczny oraz podstawowe informacje na temat diagnozy z języka w medycynie chińskiej. >>> więcej

 

Amitiza - nadzieją w przypadku zespołu jelita drażliwego?

FDA zatwierdza lek Amitiza jako lek na idiopatyczną postać IBS-C Jedyny dostępny na terenie Stanów Zjednoczonych lek stosowany w przypadku zespołu jelita drażliwego występującego wraz z zaparciem (IBS-C). Publikacja zawiera korekty wysłane 30 kwietnia 2008 roku.>>> więcej

 

Program Simontona

Pod nazwą Programu Simontona, funkcjonuje cały system technik, stanowiących uzupełnienie konwencjonalnego leczenia onkologicznego. Badania naukowe wykazały, że zastosowanie tego programu, jako uzupełnienie leczenia konwencjonalnego będącego odpowiednią interwencją psychoterapeutyczną, przeciętnie dwukrotnie zwiększa długość przeżycia chorych, przy znacznie poprawionej jakość życia. Stosowany jest także w wielu zaburzeniach psychiatrycznych (od uzależnień i zaburzeń osobowości, po depresję, natręctwa i lęki), a także we wszystkich chorobach zagrażających życiu.>>> więcej

 

 
kontakt


Słownik


Słwniki Medyczne

Angielsko-Chiński
Chińsko-Angielski