Wydawnictwo

Zwierciadło Medycyny Nr 2 (10)/2006

Przeziębienie należy do najbardziej rozpowszechnionych chorób infekcyjnych w populacji ludzkiej. Występuje niemal na całym świecie, nieustannie w ciągu całego roku, bez względu na położenie geograficzne, choć zdecydowanie częściej w chłodnych strefach klimatycznych. Spojrzenie, które prezentujemy, obejmuje swym zasięgiem zarówno diagnostykę, obraz chorobowy obydwu jednostek, jak i kanon ich leczenia. Mamy nadzieję, że ujęcie problemu z punktu widzenia współczesnej medycyny Zachodniej oraz, tym razem tradycyjnej medycyny mongolskiej, pozwoli po raz kolejny, dostrzec liczne podobieństwa w sposobach myślenia odległych sobie systemów medycznych, poznawczą głębię każdego z nich oraz niezmienną i wspólną dążność każdego z nich do przezwyciężania słabości i niesienia ulgi w cierpieniu.>>> więcej

 

Zwierciadło Medycyny nr 1-2(11-12)/2008

Nowy numer Zwierciadła Medycyny, już jest w sieci sklepów EMPiK Motywem przewodnim obecnego wydania, jak będziecie Państwo mieli możność zauważyć, będzie pijawka - hirudo medicinalis. Pijawka medyczna to prawdziwe maleńkie arcydzieło przyrody, znane ludziom od wielu tysięcy lat. Zapewne już w epoce kamienia łupanego stosowano pijawki do upustu krwi, która - jak wierzono - była siedliskiem złych duchów, wywołujących choroby. Trzy tysiące lat temu w Chinach jednym z podstawowych środków leczniczych były pijawki. Ich stosowanie miało na celu odtrucie organizmu, a składniki przedostające się do ciała działały rozkurczowo, a nawet posiadały właściwości uspokajające>>> więcej

 

Zwierciadło Medycyny nr 1 (9)/2006

Wstydliwe tematy, tak zatytułowaliśmy numer, który trzymasz właśnie przed sobą drogi Czytelniku. Powstaje naturalne pytanie, po co jest potrzebna jeszcze jedna publikacja dotycząca tak delikatnych tematów. O tym jednak Wstydliwe tematy, tak zatytułowaliśmy numer, który trzymasz właśnie przed sobą drogi Czytelniku. Powstaje naturalne pytanie, po co jest potrzebna jeszcze jedna publikacja dotycząca tak delikatnych tematów. O tym jednak czy gazeta była warta wysiłku napisania jej, a następnie czytania, będzie musiał oczywiście zadecydować sam Czytelnik.>>> więcej

 

Skarby Kobiet - tradycyjne receptury dla współczesnej kobiety

Broszura zawiera opisy działania klasycznych preparatów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej zaadoptowanych na grunt europejski, skład receptury, dokładne wskazania i przeciwwskazania zgodne z wymogami TMCh oraz źródło pochodzenia receptury.>>> więcej

 

Trzy Skarby - tradycyjne receptury dla współczesnego świata

Broszura zawiera opisy działania klasycznych preparatów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej zaadoptowanych na grunt europejski, skład receptury, dokładne wskazania i przeciwwskazania zgodne z wymogami TMCh oraz źródło pochodzenia receptury.>>> więcej

 

Zwierciadło Medycyny Numer Dodatkowy 2005

"Zwierciadło Medycyny" kończy drugi rok swojego istnienia, zamykając go numerem dodatkowym. Formuła przyjęta w poprzednim, pozwala na odejście od linii monotematycznej. Postanowiliśmy "dokończyć" temat medycyny tybetańskiej. Być może stało się to pod wpływem lektury miesięcznika "Znak" (nr 12/2005), który w całości został poświęcony refleksjom o Tybecie. Spośród wielu artykułów, wybraliśmy i postanowiliśmy zamieścić artykuł Marka Kalmusa zatytułowany Uwagi na temat medycyny tybetańskiej. Autor - podróżnik i badacz - w swoich peregrynacjach dotarł do najnowszych badań, które dowodzą jeszcze wcześniejszego istnienia rozwiniętego systemu medycyny tybetańskiej, astrologii i prekognicji.>>> więcej

 

Zwierciadło Medycyny nr 4 (8)/2005

Tematem, który wybraliśmy, jako przewodni naszym obecnym rozważaniom, jest krew i jej schorzenia. Ostatecznie jednak przedmiot bieżącego numeru, po części za sprawą dokonanego przez nas wyboru nadesłanych do druku materiałów autorskich, po części zaś za sprawą zawartości samych artykułów, dla wielu z nich utracił naturę motywu wiodącego i nabrał bardziej charakteru niedostrzegalnego tła, rodzaju mentalno-duchowego punktu odniesienia przedstawionych wiadomości.>>> więcej

 

Zwierciadło Medycyny nr 2-3 (6-7)/ 2005

Zapewne środowisko terapeutów jak i lekarzy oraz szerokie grono Czytelników śledzących współczesne dyskusje na temat schorzeń kręgosłupa, z dużym zainteresowaniem przyjmie pomysł wydania numeru poświęconego temuż problemowi. Jak fundament dla domu a korzeń dla zioła, tak kręgosłup stanowi główną podporę dla naszego ciała i umysłu. Podporę i zarazem oś obrotu, tak w wymiarze materialnym, jak i duchowym i mentalnym. Zwartość struktury a zarazem naturalna labilność i należyta ruchomość kręgosłupa leżą u podstaw siły woli, zdecydowania, pewności siebie i wytrzymałości psycho-fizycznej.>>> więcej

 

Zwierciadło Medycyny nr 1(5)/ 2005

Lęk. Czym jest i skąd pochodzi? Dlaczego istnieje i jaką spełnia rolę? Towarzyszy każdej żywej istocie od początku jej istnienia aż po ostatnie tchnienie. Najgłębiej przeżywana i skrywana emocja. Niczym woda w rozległej rzece płynie majestatycznie w tle naszego życia, nieprzerwanie i niepohamowanie przenikając i wypełniając każdą wolną przestrzeń, każdy zakamarek naszego ciała, umysłu i duszy. Wszelki ruch, działanie, aktywność poprzedza uczucie lęku. Co sprawia, że mimo jego istnienia wykonujemy pierwszy lub kolejny krok? Od czego zależy nasilenie doświadczania lęku? >>> więcej

 

Zwierciadło Medycyny Numer Dodatkowy 2004

Formuła numeru specjalnego pozwala na odstąpienie od dotychczasowego zwyczaju prezentowania artykułów na wybrany temat przewodni. Być może obecnie zamieszczone materiały staną się zaczynem kolejnych tematycznych edycji naszego kwartalnika. W tym numerze dodatkowym "Zwierciadła Medycyny" zajmujemy się rodzimą diagnostyką z tętna wg Józefa Strusia, zaletami chronoakupunktury Zhi Wu Liu Zhu. Odpowiadamy, czy joga może być stosowna w zaburzeniach miesiączkowania oraz, czy narodziny to proces zapoczątkowany wyborem między pozostaniem tu gdzie jestem lub zmianą otoczenia na nowe, czy też jest to proces całkowicie narzucony, nieznany i obcy? >>> więcej

 

Zwierciadło Medycyny Nr 4(1)/2004

Trawienie i wydalanie są ze sobą nierozerwalnie związane. Jakkolwiek obydwa procesy różnią się w swej naturze, wzajemnie na siebie wpływają. Tradycyjnie już funkcje ich realizacji przypisuje się odpowiednio żołądkowi i jelitu grubemu. Co ciekawe, w myśl Tradycyjnej Medycyny Chińskiej narządy te leżą w jednej warstwie energetycznej. Bogactwo zjawisk stanowiące podstawy trawienia i wydalania, niejako odzwierciedlają ogrom biochemicznego zróżnicowania otaczającego nas świata. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że wszelkie zaburzenia tych czynności nie pozwalają w pełni na korzystanie z tego naturalnego bogactwa.>>> więcej

 

Zwierciadło Medycyny Nr 3(1)/2004

Problemy postawione w tym numerze nie należą do łatwych. Choć znajdowały w przeszłości rozwiązania, obecnie uznawane za klasyczne, z coraz nową siłą narzucają się kolejnym pokoleniom lekarzy, terapeutów, dietetyków i domagają się uwzględnienia specyficznego doświadczenia każdego pokolenia i każdego obszaru kulturowego. Jest zatem całkiem naturalne, że lekarz-ginekolog goszczący na naszych łamach - pod wpływem doświadczenia jakim był dla niego kontakt z TMCh - próbuje skonfrontować współczesny obraz cyklu miesiączkowego kobiety z obrazem cyklu opisanym przez TMCh. Z doskonałą wizją macierzyństwa w innej kulturze, niekoniecznie przekreślającą europejskie podejście do tego doświadczenia, a przedstawioną z filozoficznej perspektywy i próbującą oddać duchowy sens macierzyństwa, mogą się Państwo zapoznać w artykule opracowanym na podstawie wykładów Iny i Claude'a Diolosy, specjalistów TMCh. >>> więcej

 

Zwierciadło Medycyny Nr 2(1)/2004

Ból i cierpienie stanowią nieodłączny element naszego życia. Często w naszych poczynaniach dążymy do jego wyeliminowania w przypadkach akcydentalnych, bądź minimalizacji - w sytuacji stanu przewlekłego. Czy słusznie czynimy eliminując go? Czasami niesie w sobie sygnał, że coś jest nie w porządku, że coś zaniedbaliśmy, ale mamy i takie przypadki, gdzie być może oznacza katharsis.>>> więcej

 

Zwierciadło Medycyny Nr 1(1)/2004

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer nowego pisma. Będziemy w nim przedstawiać systemy medyczne świata, zarówno współczesne, jak i cieszące się wielowiekową tradycją. Medycyna przyszłości bowiem, o czym jesteśmy przekonani, to medycyna zintegrowana - czerpiąca zarówno z doświadczeń terapii dawnych, zwanych potocznie niekonwencjonalnymi, jak i najnowszych osiągnięć nauki. Proces integracji różnych systemów leczenia zachodzi na naszych oczach, a udowadniają to nie tylko prowadzone od wielu lat na świecie badania naukowe nad skutecznością leków i metod naturalnych, ale coraz częściej praktyka lekarska - stosowanie tych metod w szpitalach i gabinetach prywatnych. Jak wygląda taka terapia? Jak z wielu punktów widzenia możemy spojrzeć na chorego człowieka, co mamy do dyspozycji, aby ofiarować mu w efekcie zdrowie i dobre samopoczucie? Właśnie na te pytania będziemy starali się odpowiedzieć.>>> więcej

 

 
kontakt


Słownik


Słwniki Medyczne

Angielsko-Chiński
Chińsko-Angielski