Zwierciadło Medycyny nr 1(5)/ 2005

Zwierciadło Medycyny nr 1(5)/ 2005

Od redakcji

Lęk. Czym jest i skąd pochodzi? Dlaczego istnieje i jaką spełnia rolę? Towarzyszy każdej żywej istocie od początku jej istnienia aż po ostatnie tchnienie. Najgłębiej przeżywana i skrywana emocja. Niczym woda w rozległej rzece płynie majestatycznie w tle naszego życia, nieprzerwanie i niepohamowanie przenikając i wypełniając każdą wolną przestrzeń, każdy zakamarek naszego ciała, umysłu i duszy. Wszelki ruch, działanie, aktywność poprzedza uczucie lęku. Co sprawia, że mimo jego istnienia wykonujemy pierwszy lub kolejny krok? Od czego zależy nasilenie doświadczania lęku? Co decyduje o zdolności ciągłego podążania naprzód mimo istnienia lęku? Dlaczego dla jednych lęk stanowi ważki problem egzystencjalny, krępujące ograniczenie życiowych możliwości i przyczynę dojmującego smutku, dla innych zaś zaledwie pojęcie - znane, lecz nie podlegające samouświadomieniu, osobistym rozważaniom czy głębszym przemyśleniom?

Na te oraz inne pytania dotyczące nie tylko lęku, ale również depresji oraz rozmaitych zaburzeń emocjonalnych podjęto próby odpowiedzi w bieżącym numerze "Zwierciadła Medycyny". Zwraca uwagę fakt, że bez względu na sposób patrzenia na lęk i sposób jego opisu dochodzi się zawsze do jednakowych, choć pozornie różnie brzmiących wniosków, jeśli idzie o rozumienie jego przyczyn i następstw. Nie ulega wątpliwości, iż lęk silnie zakorzenia się w naszej egzystencji, w tym co tu i teraz. Jej jakość wpływa istotnie na poziom i charakter lęku, tworząc zarazem nierozerwalny pomost między przeszłością, do której stale się odnosimy a przyszłością, ku której nieustannie dążymy. Upraszczając, można powiedzieć, że przeżywanie lęku wynika ze wspomnień i spoglądania wstecz z jednej strony oraz nadziei i wyobrażeń nadchodzących z drugiej. Czy zatem istnieje możliwość uwolnienia się od doświadczania lęku? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam już Państwa osobistej rozwadze i przemyśleniom w oparciu o zgromadzone na kolejnych stronach czasopisma rozważania.

Wiele mądrych słów wypowiedziano dotąd w kwestii lęku. Zgromadzone na przełomie minionych lat spostrzeżenia i konkluzje silnie wryły się w światopogląd współczesnego człowieka. Żywimy nadzieję, że i słowa zapisane na kartach kwartalnika, choćby nieliczne, poruszając ten trudny i obszerny temat, dopiszą się same mocą swojej głębi i zrozumienia do zgromadzonej przez lata wiedzy. Liczymy też na to, że wniosą do Państwa widzenia świata coś nowego, być może odkrywczego a z pewnością pomocnego w codziennym życiu.

Czy wyczerpano problem lęku - z pewnością nie. Czy przedstawiono go ciekawie i pociągająco - pozostawiamy, jak zawsze, Państwa życzliwej ocenie.

Redakcja Zwierciadła Medycyny

W bieżącym numerze znajdą Państwo:

Jan Muszyński
Nerwica lękowa i depresyjna
Rola serotoniny w zaburzeniach lekowych
Matthias Hunecke o zaburzeniach emocjonalnych
Ojciec Jan Bereza o lęku
Shenmen He7 - Brama Ducha
Punkty akupunkturowe uspokajające Serce i Ducha
Skąd pochodzi depresja
Shan Bei - kiedy ogarnia smutek
Ziele skrzypu polnego - monografia
Ziołolecznictwo w psychiatrii
Chiński ziołowy Prozac
Jak sobie radzić z bólem psychicznym cz. II
Wpływ odżywiania na zdrowie psychiczne człowieka
Stopy mówią o lęku
Odważny umiera tylko raz
Skok w nieznane
Status ziołolecznictwa w Europie
Depresja u ludzi w podeszłym wieku
Mijanie

Autorzy numeru:

Wanda Budzanowska-Bratko, Halina Dębczuk, Karolina Tabakiernik, Iwana Zagroba, Bożena Żak-Cyran, Mazin Al-Khafaji, Wojciech Buła, Brian Benjamin Carter, Mariusz Cybulski, Claude Diolosa, o. Jan Paweł Konobrodzki OSB, Mirosław Mazur, o. Bernard Sawicki OSB, Arkadiusz Stankiewicz, Roman Szymula, Dariusz Świerczek, Krzysztof Tokarz

 
 
 
 

 

"Zwierciadło" jest kwartalnikiem wydawanym w formacie A4 z kolorową okładką, o objętości ok. 80 stron.
Pismo jest dostępne w formie abonamentu, dostarczane przesyłką pocztową (za pobraniem lub przedpłata na konto) oraz w sprzedaży detalicznej w sieci Salonów EMPiK.

Pierwszy numer ukazał się 17.03.2004 r.

Wykaz punktów sprzedaży EMPiK, w których dostępne będzie "Zwierciadło Medycyny":

EMPIK Gdańsk Megastore
EMPIK Katowice Megastore
EMPIK Kraków Kazimierz
EMPIK Kraków Megastore
EMPIK Łódź Megastore
EMPIK Poznań Megastore
EMPIK Rybnik
EMPIK Szczecin CH Galaxy
EMPIK Szczecin DTC
EMPIK W-wa CH Arkadia
EMPIK W-wa CH Blue City
EMPIK W-wa CH Galeria Mokotów
EMPIK W-wa Junior
EMPIK W-wa Nowy Świat
EMPIK Wrocław Megastore

Zamówienie - do pobrania (doc)  (pdf)  (zip)

Sposób wypełnienia gotowego druku wpłaty zawierającego niezbędne informacje przedstawiamy poniżej.

Warunki prenumeraty

Prenumerata roczna obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
Prenumerata półroczna obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca lub od 1 lipca do 31 grudnia.
Prenumeratę można wykupić w dowolnym momencie danego okresu rozliczeniowego.

 

Cena numeru w prenumeracie:


półrocznej - 24,00 zł
(2 numery - abonament = 48,00 zł)

rocznej - 20,00 zł
(4 numery  - abonament = 80,00 zł)

W sprzedaży są dostępne numery archiwalne. Opis i cena w zakładce sklep.

Cena prenumeraty zagranicznej:

Europa:

rocznej - 120,00 zł
(4 numery  - tylko w formie przedpłaty na konto)

Świat: 

rocznej - 140,00 zł
(4 numery  - tylko w formie przedpłaty na konto)

Powyższe warunki obowiązują do 31 grudnia 2009 r.

 

 

  

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

87 1240 4722 1111 0000 4859 0262
Wydawnictwo Chinmed s.c.
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 30/6

INFORMACJE o prenumeracie i sprzedaży - tel. (012) 296 35 22

FAKTURA VAT - zainteresowanych otrzymaniem faktury prosimy o kontakt telefoniczny  lub wysłanie podpisanego oświadczenia

  

 

 

Wydawnictwo Chinmed

Biuro czynne w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1700 - 1900

ul Kalwaryjska 30/6

30-504 Kraków

skr.poczt. 30

tel. /faks (012) 296 35 22

e-mail: chinmed@chinmed.com