Zwierciadło Medycyny Numer Dodatkowy 2005

Zwierciadło Medycyny Numer Dodatkowy 2005

Od redakcji

"Zwierciadło Medycyny" kończy drugi rok swojego istnienia, zamykając go numerem dodatkowym. Formuła przyjęta w poprzednim, pozwala na odejście od linii monotematycznej. Postanowiliśmy "dokończyć" temat medycyny tybetańskiej. Być może stało się to pod wpływem lektury miesięcznika "Znak" (nr 12/2005), który w całości został poświęcony refleksjom o Tybecie. Spośród wielu artykułów, wybraliśmy i postanowiliśmy zamieścić artykuł Marka Kalmusa zatytułowany Uwagi na temat medycyny tybetańskiej. Autor - podróżnik i badacz - w swoich peregrynacjach dotarł do najnowszych badań, które dowodzą jeszcze wcześniejszego istnienia rozwiniętego systemu medycyny tybetańskiej, astrologii i prekognicji.

Chińska dieta lecznicza ma za sobą długą historię, a jednak obrosła w nieporozumienia, w zależności od tego, kto, kiedy i w jaki sposób zechciał z niej skorzystać. Chińska dieta lecznicza jest kombinacją produktów żywnościowych, chińskich ziół i dodatków dobieranych zgodnie z zasadami przygotowywania posiłków, które są oparte na teorii różnicowania objawów i wzorców według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. W związku z tym, należy to szczególnie mocno podkreślić, nie jest to tylko dieta w potocznym znaczeniu tego słowa. Odpowiednie zastosowanie diety leczniczej ma na celu nie tylko dostarczenie potrzebnych do życia składników, pozwalających utrzymywać zdrowie i dobre samopoczucie, lecz także zapobieganie chorobie, a w momencie jej wystąpienia - skuteczne leczenie. Mówi o tym zamieszczony fragment książki, która niebawem ukaże się nakładem naszego wydawnictwa.

Na zakończenie również proponujemy fragment książki przygotowywanej do druku. Jest nią klasyczne już dzieło w TMCh, Diagnostyka z tętna, autorstwa Li Shi Zhena. To, co jest się w stanie powiedzieć człowiekowi po zbadaniu tętna wydaje się prawie magiczne. To, co można usłyszeć, ucząc się medycyny wschodu od lekarzy tybetańskich czy też chińskich, budzi podejrzenie, że są oni obdarzeni magicznymi zdolnościami. Nauczenie się tej metody zajmuje adeptom wiele lat. W czasie poszukiwań nauczycieli dobrze jest mieć podręcznik, który wyznaczy poziom, do jakiego powinniśmy zmierzać, a jednocześnie da nam obraz tego, czego powinniśmy od nich oczekiwać. Długie lata, które poświęca się nauce nie wynikają z trudności ani zawiłości samej metody, lecz są wyrazem ignorowania konieczności dogłębnego opanowania podstaw. I po to ta książka, z fragmentem której chcemy Czytelników zapoznać.

Życzymy miłej lektury,
Redakcja Zwierciadła Medycyny

W bieżącym numerze znajdą Państwo:

Uwagi na temat medycyny tybetańskiej
Chińska dieta lecznicza
Diagnostyka z pulsu

Autorzy numeru:

Marek Kalmus, Zhang Engin, Li Zhi Shen

 
 
 
 

 

"Zwierciadło" jest kwartalnikiem wydawanym w formacie A4 z kolorową okładką, o objętości ok. 80 stron.
Pismo jest dostępne w formie abonamentu, dostarczane przesyłką pocztową (za pobraniem lub przedpłata na konto) oraz w sprzedaży detalicznej w sieci Salonów EMPiK.

Pierwszy numer ukazał się 17.03.2004 r.

Wykaz punktów sprzedaży EMPiK, w których dostępne będzie "Zwierciadło Medycyny":

EMPIK Gdańsk Megastore
EMPIK Katowice Megastore
EMPIK Kraków Kazimierz
EMPIK Kraków Megastore
EMPIK Łódź Megastore
EMPIK Poznań Megastore
EMPIK Rybnik
EMPIK Szczecin CH Galaxy
EMPIK Szczecin DTC
EMPIK W-wa CH Arkadia
EMPIK W-wa CH Blue City
EMPIK W-wa CH Galeria Mokotów
EMPIK W-wa Junior
EMPIK W-wa Nowy Świat
EMPIK Wrocław Megastore

Zamówienie - do pobrania (doc)  (pdf)  (zip)

Sposób wypełnienia gotowego druku wpłaty zawierającego niezbędne informacje przedstawiamy poniżej.

Warunki prenumeraty

Prenumerata roczna obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
Prenumerata półroczna obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca lub od 1 lipca do 31 grudnia.
Prenumeratę można wykupić w dowolnym momencie danego okresu rozliczeniowego.

 

 

Cena numeru w prenumeracie:


półrocznej - 24,00 zł
(2 numery - abonament = 48,00 zł)

rocznej - 20,00 zł
(4 numery  - abonament = 80,00 zł)

W sprzedaży są dostępne numery archiwalne. Opis i cena w zakładce sklep.

Cena prenumeraty zagranicznej:

Europa:

rocznej - 120,00 zł
(4 numery  - tylko w formie przedpłaty na konto)

Świat: 

rocznej - 140,00 zł
(4 numery  - tylko w formie przedpłaty na konto)

Powyższe warunki obowiązują do 31 grudnia 2009 r.

 

 

 

  

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

87 1240 4722 1111 0000 4859 0262
Wydawnictwo Chinmed s.c.
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 30/6
Skr.poczt. 30

INFORMACJE o prenumeracie i sprzedaży - tel. (012) 296 35 22

FAKTURA VAT - zainteresowanych otrzymaniem faktury prosimy o kontakt telefoniczny  lub wysłanie podpisanego oświadczenia

  

 

 

Wydawnictwo Chinmed

Biuro czynne w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1700 - 1900

ul Kalwaryjska 30/6

30-504 Kraków

skr.poczt. 30

tel. /faks (012) 296 35 22

e-mail: chinmed@chinmed.com