Diagnosis in Chinese Medicine

Diagnosis in Chinese Medicine

Najnowsza książka Giovanni'ego Macioci - Diagnosis in Chinese Medicine - wprowadza w świat diagnozy w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Uznana przez znawców za najbardziej kompletny anglojęzyczny podręcznik metod diagnostycznych opracowanych i stosowanych w Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Podzielona została na pięć wielkich działów tematycznych. W czterech pierwszych porusza zagadnienia diagnozy medycznej przez obserwację, indagację, dotyk oraz słuchanie i wąchanie. W piątej - najobszerniejszej - omawia szczegółowo objawy chorobowe, nawet najbardziej subtelne i trudno uchwytne, z jakimi może zetknąć się współczesny praktyk Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Autor kładzie wyraźny nacisk na praktyczne aspekty prezentowanej wiedzy. Jak sam mówi: Im dłużej praktykuję, tym bardziej doceniam znaczenie diagnozy w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej w szczególności, a w medycynie w ogóle. W istocie, można stwierdzić, że wartość Tradycyjnej Medycyny Chińskiej leży nie w jej teoriach (...), lecz właśnie w diagnozie, samej w sobie.

Dzieło monumentalne, o niezwykłej sile przekazu i nieocenionej wartości poznawczej i dydaktycznej. Zachwyca ogromem i wnikliwością przedstawionych wiadomości. Na przeszło tysiącu stron Diagnosis in Chinese Medicine, Giovanni Maciocia ukazuje nie mającą sobie równych pełnię możliwości klasycznej chińskiej diagnozy medycznej. Książka ze wszech miar warta nabycia i dogłębnej lektury przez każdego pasjonata Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Gorąco polecamy.

 


CONTENTS

Foreword
Preface
Acknowledgements
Note on the translation of Chinese terms
How to use this book
Index of symptoms and signs
List of abbreviations

PART1
DIAGNOSIS BY OBSERVATION

SECTION 1

OBSERVATION OF THE BODY, MIND AND COMPLEXION

CHAPTER 1
OBSERVATION OF THE BODY SHAPE, PHYSIQUE AND DEMEANOUR

CHAPTER 2
OBSERVATION OF THE MIND, SPIRIT AND EMOTIONS

CHAPTER 3
OBSERVATION OF THE COMPLEXION COLOUR

CHAPTER 4
OBSERVATION OF BODY MOVEMENTS

SECTION 2

OBSERVATION OF PARTS OF THE BODY

CHAPTER 5
OBSERVATION OF HEAD, FACE AND HAIR

CHAPTER 6
OBSERVATION OF THE EYES

CHAPTER 7
OBSERVATION OF THE NOSE

CHAPTER 8
OBSERVATION OF LIPS, MOUTH, PALATE, TEETH, GUMS AND PHILTRUM

CHAPTER 9
OBSERVATION OF THE EARS

CHAPTER 10
OBSERVATION OF THE THROAT AND NECK

CHAPTER 11
OBSERVATION OF THE BACK

CHAPTER 12
OBSERVATION OF WOMEN'S BREASTS

CHAPTER 13
OBSERVATION OF THE HEARTBEAT

CHAPTER 14
OBSERVATION OF THE HANDS

CHAPTER 15
OBSERVATION OF THE NAILS

CHAPTER 16
OBSERVATION OF THE CHEST AND ABDOMEN

CHAPTER 17
OBSERVATION OF THE GENITALIA

CHAPTER 18 OBSERVATION OF THE FOUR LIMBS

CHAPTER 19
OBSERVATION OF THE LEGS

CHAPTER 20
OBSERVATION OF EXCRETIONS

CHAPTER 21
OBSERVATION OF THE SKIN

CHAPTER 22
OBSERVATION IN CHILDREN

SECTION 3

TONGUE DIAGNOSIS

CHAPTER 23
TONGUE DIAGNOSIS

CHAPTER 24
TONGUE-BODY COLOUR

CHAPTER 25
TONGUE-BODY SHAPE

CHAPTER 26
TONGUE COATING

CHAPTER 27
TONGUE IMAGES AND PATTERNS

PART 2
DIAGNOSIS BY INTERROGATION

CHAPTER 28
INTRODUCTION

CHAPTER 29
PAIN

CHAPTER 30
FOOD AND TASTE

CHAPTER 31
STOOLS AND URINE

CHAPTER 32
THIRST AND DRINK

CHAPTER 34
HEAD

CHAPTER 35
FACE

CHAPTER 36
THROAT AND NECK

CHAPTER 37
BODY

CHAPTER 38
CHEST AND ABDOMEN

CHAPTER 39
LIMBS

CHAPTER 40
SLEEP

CHAPTER 41
SWEATING

CHAPTER 42
EARS AND EYES

CHAPTER 43
FEELING OF COLD, FEELING OF HEAT AND FEVER

CHAPTER 44
MENTAL-EMOTIONAL SYMPTOMS

CHAPTER 45
SEXUAL SYMPTOMS

CHAPTER 46
WOMEN'S SYMPTOMS

CHAPTER 47
CHILDREN'S SYMPTOMS

CHAPTER 48
DIAGNOSING THE CAUSES OF DISEASE

PART 3
DIAGNOSIS BY PALPATION

CHAPTER 49
PULSE DIAGNOSIS

CHAPTER 50
PULSE QUALITIES

CHAPTER 51
PALPATION OF PARTS OF THE BODY

CHAPTER 52
PALPATION OF CHANNELS

PART 4
DIAGNOSIS BY HEARING AND SMELLING

CHAPTER 53
DIAGNOSIS BY HEARING

CHAPTER 54
DIAGNOSIS BY SMELLING

PART 5
SYMPTOMS AND SIGNS

SECTION 1
SYMPTOMS AND SIGNS OF PARTS OF THE BODY

CHAPTER 55
HEAD, HAIR AND FACE

CHAPTER 56
FACE COLOUR

CHAPTER 57
EARS

CHAPTER 58
NOSE

CHAPTER 59
THROAT

CHAPTER 60
MOUTH, TONGUE, TEETH, GUMS, LIPS, PALATE AND PHILTRUM

CHAPTER 61
EYES

CHAPTER 62
NECK, SHOULDERS AND UPPER BACK

CHAPTER 63
CHEST

CHAPTER 64
LIMBS

CHAPTER 65
ARMS

CHAPTER 66
LEGS

CHAPTER 67
LOWER BACK

CHAPTER 68
BODY

CHAPTER 69
DIGESTIVE SYSTEM AND TASTE

CHAPTER 70
THIRST AND DRINK

CHAPTER 71
ABDOMEN

CHAPTER 72
DEFECATION

CHAPTER 73
URINATION

CHAPTER 74
ANUS

CHAPTER 75
MEN'S SEXUAL AND GENITAL SYMPTOMS

CHAPTER 76
SWEATING

CHAPTER 77
SKIN SIGNS

CHAPTER 78
EMOTIONAL SYMPTOMS

CHAPTER 79
MENTAL AND EMOTIONAL SYMPTOMS

CHAPTER 80
MENTAL DIFFICULTIES

CHAPTER 81
SLEEP PROBLEMS

CHAPTER 82
FEELING OF COLD, FEELING OF HEAT, FEVER

CHAPTER 83
VOICE, SPEECH AND SOUNDS

SECTION 2
GYNAECOLOGICAL SYMPTOMS AND SIGNS

CHAPTER 84
MENSTRUAL SYMPTOMS

CHAPTER 85
PROBLEMS AT PERIOD TIME

CHAPTER 86
PROBLEMS DURING PREGNANCY

CHAPTER 87
PROBLEMS AFTER CHILDBIRTH

CHAPTER 88
BREAST SIGNS

CHAPTER 89
MISCELLAENOUS GYNAECOLOGICAL SYMPTOMS

SECTION 3
PAEDIATRIC SYMPTOMS AND SIGNS

CHAPTER 90
CHILDREN'S PROBLEMS

PART 6
IDENTIFICATION OF PATTERNS

SECTION 1
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO THE INTERNAL ORGANS

CHAPTER 91
HEART

CHAPTER 92
SPLEEN

CHAPTER 93
LIVER

CHAPTER 94
LUNGS

CHAPTER 95
KIDNEYS

CHAPTER 96
SMALL INTESTINE

CHAPTER 97
STOMACH

CHAPTER 98
GALL-BLADDER

CHAPTER 99
LARGE INTESTINE

CHAPTER 100
BLADDER

SECTION 2
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO Ql, BLOOD AND BODY FLUIDS

CHAPTER 101
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO Ql, BLOOD, YANG AND YIN

CHAPTER 102
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO BODY FLUIDS

SECTION 3
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO PATHOGENIC FACTORS, FOUR LEVELS, SIX STAGES AND THREE BURNERS

CHAPTER 103
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO PATHOGENIC FACTORS

CHAPTER 104
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO THE FOUR LEVELS

CHAPTER 105
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO THE SIX STAGES

CHAPTER 106
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO THE THREE BURNERS

CHAPTER 107
RESIDUAL PATHOGENIC FACTOR

SECTION 4
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO THE EIGHT PRINCIPLES, 12 CHANNELS, EIGHT EXTRAORDINARY VESSELS AND FIVE ELEMENTS

CHAPTER 108
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO THE EIGHT PRINCIPLES

CHAPTER 109
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO THE 12 CHANNELS

CHAPTER 110
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO THE EIGHT EXTRAORDINARY VESSELS

CHAPTER 111
IDENTIFICATION OF PATTERNS ACCORDING TO THE FIVE ELEMENTS

APPENDICES
GLOSSARY OF CHINESE TERMS
BIBLIOGRAPHY
CHINESE CHRONOLOGY
INDEX


Giovanni Maciocia
DIAGNOSIS IN CHINESE MEDICINE
Churchill Livingstone, 2003
okładka twarda, kolor