Duchowość Kobiety
AGNIESZKA ŁUCIUK-WOJCZUK

Duchowość Kobiety

pod redakcją Józefa Augustyna SJ

Książka Duchowość kobiety to zbiór artykułów, które ukazały się na łamach kwartalnika "Życie duchowe". Artykuły zostały ujęte w trzech rozdziałach: Teologia o kobietach; Psychologia i duchowość kobiet; Kobiety naszych czasów. W książce, kobieta i jej duchowość ukazana jest w wielu aspektach, a poruszone wątki, oprócz teologicznego, psychologicznego i eklezjalnego to odniesienia kulturowe, medialne oraz literackie, które w dzisiejszych czasach nierzadko kształtują sądy i wyobrażenia na temat ideału współczesnej kobiety.

Ideą powstałej książki jest wieloaspektowe ujęcie tematu duchowości kobiety (w przygotowaniu Duchowość mężczyzny), tematu będącego przedmiotem wielu rozważań pojawiających się na spotkaniach, warsztatach, sympozjach naukowych, w książkach i innych publikacjach, gdyż wzajemna rywalizacja kobiet i mężczyzn stała się powszechnym zjawiskiem i to w wielu dziedzinach. Dostrzegana maskulinizacja kobiet czy feminizacja mężczyzn to jedno z bardziej przykrych zjawisk kultury masowej, które zaciera wzajemne odniesienia kobiet i mężczyzn, a walka płci to zasadnicza choroba współczesnych relacji mężczyzn i kobiet. Refleksja nad duchowością kobiety i mężczyzny to wspaniała okazja, by zatrzymać się na moment w poszukiwaniu istoty męskości i kobiecości, które w pełni istnieją i realizują się tylko we wzajemnym kontekście, gdyż odniesieniem kobiecości jest męskość, a dla męskości kobiecość.

Artykuł M. Zielińskiej szeroko traktuje o zagrożeniach z medialnie płynących współczesnych modeli kobiecości, które w feministycznej perspektywie ukazują paradoks terroru image'u głęboko wnikającego w psychikę, co ciekawe, już młodych dziewczynek, tym samym pozbawiając je możliwości własnego wyboru, jednocześnie wpływając na powstawanie szeregu psychopatologii, takich  jak:  zaburzenia odżywiania, zaburzenia seksualne, depresja, nieadekwatna percepcja własnego ciała, a także emocjonalne odcięcie od własnego ciała.

Artykuł E. Pohoreckiej przybliża czytelnikom złożoność procesu macierzyństwa, także w aspekcie dojrzewania do rodzicielstwa. Autorka pisze: [...] najlepszą inwestycją kobiety w przyszłe macierzyństwo jest budowanie poczucia własnej wartości. [...] Kobieta mająca wysoki poziom poczucia własnej wartości, ma też na ogół silne poczucie sprawstwa - przekonania, że od niej samej zależy bardzo wiele, dlatego łatwiej osiąga poczucie szczęścia i spełnienia. Taka postawa to dla dziecka najlepsza szkoła pozytywnego nastawienia do życia.

B. Smolińska bardzo ciekawie ukazuje relację matki i córki zarówno z perspektywy córki, jak również z perspektywy matki. Podkreśla, jak głębokie znaczenie na drodze dochodzenia do kobiecej dojrzałości ma to, co matka przekazuje swojej córce na temat seksualności, nie tylko w przekazie słownym, ale przede wszystkim, własnym przykładem, jak sama przeżywa własną kobiecość. B. Smolińska na podstawie własnego psychoterapeutycznego doświadczenia podkreśla, jak wiele dorosłych kobiet cierpi z powodu niewłaściwego przekazu własnych matek na temat menstruacji, ciąży, porodów, współżycia.

W książce nie brakuje również męskiego punktu widzenia na temat roli kobiety w rodzinie, o której wypowiada się A. K. Ładyżyński, S. Morgalla SJ i inni, a redaktor J. Augustyn zachęca czytelników: "Wbrew temu co może sugerować sam tytuł książki - Duchowość kobiety - jest ona przeznaczona zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Dla kobiet może ona stanowić inspirację do odkrywania i pogłębiania własnej kobiecej tożsamości, dla mężczyzn zaś może być okazją do refleksji nad sposobem traktowania kobiet, z którymi żyją na co dzień".

 


pod redakcją Józefa Augustyna SJ
DUCHOWOŚĆ KOBIETY
Wydawnictwo WAM 2007
wydanie pierwsze
232 strony, okładka miękka, kolor
Format: 124x194
ISBN: 978-83-7318-998-0

 

 

 

 

 


AGNIESZKA ŁUCIUK-WOJCZUK

, ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie, pracuje w Filharmonii Krakowskiej jako muzyk; obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych: Muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie, jest członkiem redakcji Zwierciadła Medycyny