The Journal of Chinese Medicine nr 90

The Journal of Chinese Medicine nr 90

Kwartalnik The Journal of Chinese Medicine specjalizuje się w:

  • głębokiej analizie leczenia i oddziaływania na choroby poprzez akupunkturę i ziołolecznictwo chińskie (farmakoterapię),

  • artykułach o różnych aspektach teorii i praktyki medycyny chińskiej,

  • streszczeniach, referatach z artykułów klinicznych zaczerpniętych z Journal Traditional Chinese Medicine, Beijing (oficjalna wersja chińska),

  • sprawozdaniach, doniesieniach i ich analizie,

  • nowościach o chińskiej medycynie na całym świecie,

  • recenzjach i przeglądzie wszystkich znaczących nowości książkowych.

   

Chinese Medicine in the West 2009

Inducing Labour with Acupuncture - Crucial Considerations

All Disease Comes From the Heart: The Pivotal Role of the Emotions in Classical Chinese Medicine

Reflections on the JCM's 30th Anniversary

Teenage Depression and Acupuncture

The Daily Use of Moxibustion to Treat Chemotherapy-Induced Bone Marrow Depression - A practical evaluation based on 20 years of clinical experience

The Journal of Traditional Chinese Medicine abstracts December 2008: Atopic Eczema and the Importance of.. News, News, News, Resolving Fire Toxin

   

Autorzy numeru:

Peter Deadman, I lugh MacPhcrson, Daniel Maxwell, Felicity Moir and Volker Scheid Dcbra Betts, Heiner Fruchauf, Giovanni Maciocia, Julian Scott, Friedrich Staebler, Mazin Al-Khafaji

   

The Journal of Chinese Medicine jest kwartalnikiem wydawanym w formacie A4 z kolorową okładką, każdy numer liczy ok. 70 stron.

Pismo jest dostępne również w wersji elektronicznej w formie abonamentu, dostarczanego pocztą elektroniczną. Z warunkami prenumeraty mogą się Państwo zapoznać pod adresem: http://www.jcm.co.uk/News.phtml