The Journal of Chinese Medicine nr 86

The Journal of Chinese Medicine nr 86

Kwartalnik The Journal of Chinese Medicine specjalizuje się w:

  • głębokiej analizie leczenia i oddziaływania na choroby poprzez akupunkturę i ziołolecznictwo chińskie (farmakoterapię),

  • artykułach o różnych aspektach teorii i praktyki medycyny chińskiej,

  • streszczeniach, referatach z artykułów klinicznych zaczerpniętych z Journal Traditional Chinese Medicine, Beijing (oficjalna wersja chińska),

  • sprawozdaniach, doniesieniach i ich analizie,

  • nowościach o chińskiej medycynie na całym świecie,

  • recenzjach i przeglądzie wszystkich znaczących nowości książkowych.

   

W bieżącym numerze znajdą Państwo:

How old is acupuncture? Challenging the neolitic origins theory;

Stiff person syndrome -menagement bby Chinese medicine: a case study;

Acupuncture for nausea in early pregnancy: a discussion and case;

The experience of Professor Sun Gui Zhi in preventing and preating the recorrence and metastasis of stomach cancer;

Itinerant doctors in Chinese history;

Melancholic humours: conceptions of energy flow and constract in Chinmese and Western medicine;

Book reviews

Low level laser for the stimulation of acupoints for smoking cessation: a double blind, placebo controlled randomised trial and semi structured interviews;

Xie qi in the Ling Shu: balance, harmony and the possibility of invasion;

Auricular acupuncture and substance misuse: a clinical audit;

News, news, news;

The Journal of Traditional Chinese Medicine abstracts June 2007

   

Autorzy numeru:

Bai Xinghua with RB Baron, Henry McCann, Julie Gear, Yu Cai, Yuxia Qiu, Dianne Dutton, Catherine M. Kerr, Paul B. Lowe, Neil I. Spielholz, Carl Wiliams, Paul Blacker

   

The Journal of Chinese Medicine jest kwartalnikiem wydawanym w formacie A4 z kolorową okładką, każdy numer liczy ok. 70 stron.

Pismo jest dostępne również w wersji elektronicznej w formie abonamentu, dostarczanego pocztą elektroniczną. Z warunkami prenumeraty mogą się Państwo zapoznać pod adresem: http://www.jcm.co.uk/News.phtml