Wai Guan SJ - 5 brama zewnętrznego brzegu
WOJCIECH BUŁA

Wai Guan SJ - 5 brama zewnętrznego brzegu

 

Brama zewnętrznego brzegu

Punkt przepustowy (Luo) kanału potrójnego ogrzewacza, punkt kardynalny (otwarcia) dla kanału Yangwei Mai.

 

Lokalizacja:

Położony 2 cuny proksymalnie od punktu Yangchi SJ4, w zagłębieniu pomiędzy kośćmi promieniową i łokciową, po promieniowej stronie ścięgna m. extensor digitorum communis.

Uwaga: Punkt ten można odnaleźć w przestrzeni pomiędzy kością promieniową i ścięgnem m. extensor digitorum communis, na granicy styku z kością promieniową.

 

Nakłucie

  • Nakłucie nieco ukośne w kierunku dołokciowym, bądź ukośnie w stronę przegubu na głębokość 0.5 do 1.5 cuna.
  • Można "zszyć" igłą z punktem Neiguan P6.

Uwaga: poruszenie ramieniem bądź dłonią może zakończyć się zgięciem igły.

 

Opis

Znak Wei oznacza - to, co na zewnątrz; stanowi zewnętrzny wyraz Władcy, Wysokiego Urzędnika lub Cesarza, również tego co podstawowe. Jego wyrazem jest ramię.

Drugi znak Guan - kryje w sobie pojęcie przejścia, wrót [Men], drzwi. 
Drzwi, przedstawione są tutaj jako cienkie, wąskie przejście między jakimiś dwoma ścianami albo np. jako szczelina pod drzwiami lub między drzwiami a podłogą, między dwoma ścianami bądź murami, jednakże jest to więcej niż szpara. Sens tego znaku jest taki, że mamy przejście i to przejście, które jest nie tylko chronione, ale znajduje się pod pewną kontrolą i opieką. Jest to miejsce absolutnie kluczowe dla komunikacji, jest to możliwość kontrolowanego przejścia na Zewnątrz. Taka jest właśnie istota działania puntów Luo.

Punkt Waiguan jest jednym z ośmiu punktów kardynalnych, najczęściej używanym na kanale Potrójnego Ogrzewacza (dalej Sanjiao) w praktyce klinicznej. Kanał Yangwei nie posiada własnych punktów, natomiast zespala sześć kanałów yang z kanałem Du Mai. Ponieważ sieć kanałów yang spełnia rolę ochronną dla kanałów yin, tym samym jako całość posiadają one funkcję zewnętrznej ochrony ciała. Według Classic Difficulties "jeżeli Yangwei zostanie dotknięty przez czynniki patologiczne, wówczas pojawi się przeziębienie i gorączka". Natomiast w traktacie Song of Points for Miscellaneous Diseases powiedziano: "użyj Waiguan w przypadku Wiatru, Zimna, letniego Gorąca, Wilgoci, bólów głowy i gorączki". W Ode Obstructed River użycie Waiguan jest wskazane jako jedna z "ośmiu terapeutycznych metod". W opisie tym przy pomocy ośmiu punktów zlewających się na kanałach nadzwyczajnych, można wpłynąć na określone symptomy i części ciała; Waiguan jest wskazany w przypadku wniknięcia patologicznego Zimna do warstwy zewnętrznej z towarzyszącym bólem głowy. Wspomniane wyżej klasyczne wskazania kładą nacisk na dwa aspekty użycia Waiguan, mianowicie: 

  • rozpraszania zewnętrznych czynników chorobotwórczych, pojawiających się w warstwie powierzchownej ciała;
  • bólu głowy.

Zewnętrzne czynniki chorobotwórcze w pierwszej kolejności atakują powierzchowną warstwę ciała, dając początek typowym symptomom dreszczy i gorączki. Wówczas postępujemy w taki sposób, aby uwolnić zewnętrzną warstwę od patogenu. We współczesnej praktyce klinicznej kładzie się nacisk na specjalną zdolność Waiguan, jako punktu mającego właściwości usuwania Wiatru i Gorąca, natomiast w przypadku Hegu LI4, jest to zdolność do usuwania Wiatru i Zimna, chociaż we współczesnych publikacjach można spotkać się z odwrotnym stanowiskiem. Tym niemniej, nieuchronnie pojawia się pytanie, kiedy użyć punktu Waiguan, a kiedy - Hegu. 

 

Funkcje

Rozprasza Wiatr uwalniając powierzchnię.

Wskazania

Zablokowanie z powodu Zimna, naprzemienne dreszcze i gorączka, choroby gorączkowe.

Kombinacje klasyczne

  • Ból głowy i okolicy oczu: Waiguan SJ5 i Houxi SI3 (Divine Moxibustion

Kombinacje

Wiatr i Gorąco:

Tętno: Fu Mai i Shu Mai
Wskazania: grypa z wysoką gorączką i bólem głowy; ból gardła
Kombinacje: Waiguan SJ5, Hegu LI4, Fengqi GB20, Juque Ren Mai14.

Patologia związana z kanałem Yangwei

Tętno: Shu Mai, Xi Mai, Shu Mai ewentualnie Xu Mai w pozycji Nerki
Wskazania: drażliwość, napięcie, łatwość irytacji, gorzki smak w ustach, nudności i wymioty, plamki przed oczami
Kombinacje: Waiguan SJ5, Jianjin GB21, Zhulingqi GB41, Zusanli ST36, Sanyinjiao SP6.

 

Opracowano na podstawie:

A.Lade. Images and Functions.
P. Deadman; Mazin Al-Khafaji; K. Baker. A Manual of Acupuncture. Journal of Chinese Medicine Publications 1998.
Li Ding. Acupuncture, Meridian Theory and Acupuncture Points
Shi Xue-Min & Zhang Meng-Chen. A Chinese-English Dictionary of Acupuncture & Moxibustion, Huaxia Publishing House 1998.
Thousand Ducat Formulas
Supplementing Life
Precious Mirror
Song of the Jade Dragon
Ode of the Jade Dragon
Great Compendium


WOJCIECH BUŁA

 - ur. 1958