Tao stóp- wprowadzenie do masażu ON ZON SU

Tao stóp- wprowadzenie do masażu ON ZON SU

W ostatnim czasie na półkach księgarń pojawiła się nakładem Wydawnictwa MERKURIUSZ POLSKI książka Mistrza Ming Wong Chun Ying i Alessandro Conte TAO STÓP - wprowadzenie do masażu ON ZON SU. Opisuje ona podstawy tradycyjnego masażu stóp On Zon Su, wykorzystywanego już w odległych czasach (V w. p.n.e.) przez mistrzów taoistycznych.

W pierwszych pięciu rozdziałach autorzy w sposób krótki, ale treściwy wprowadzają Czytelnika w podstawy tego masażu leczniczego. I tak, pierwszy rozdział pozwala zapoznać się z historią On Zon Su. Rozdział drugi precyzyjnie wyjaśnia znaczenie nazwy On Zon Su, w tym znaczenie skomplikowanych, ale wiele mówiących ideogramów chińskich.Kolejny rozdział omawia znaczenie stóp, ale jakże odmienne od tego znanego nam w świecie zachodnim. Dlaczego? Ponieważ jest to znaczenie ściśle związane z filozofią medycyny Wschodu. I tu, w tym miejscu, dla zobrazowania, warto chyba przytoczyć fragment z tego rozdziału.

" (...) Powróćmy jednak do stóp: sposób ich opierania wskazuje na określony profil psychologiczny. Stopy rozwarte wskazują na to, że dana osoba jest ekstrawertywna, zaś stopy zwarte - że jest to osoba zachowująca się z rezerwą. Dziecko siadające z podwiniętymi stopami stanie się później samotnikiem, a dziecko, które siada wysuwając stopy przed siebie, będzie miało wielu przyjaciół (...)"

Nieco dalej czytamy:

" (...) Sposób, w jaki dana osoba opiera nogi, dostarcza nam wskazówek co do typu jej osobowości. Wyobraźmy sobie, że spotykamy w czasie podróży dwie osoby siedzące przy drodze. Jedna trzyma stopy i kolana rozwarte, a druga zwarte. Którą z nich lepiej jest poprosić o informacje? (...)"

Następne rozdziały przedstawiają pewne pojęcia związane z kulturą i filozofią chińską, które są istotne dla pełnego zrozumienia tego starożytnego masażu leczniczego. Interesujące są zapiski o Mistrzu Mozi żyjącym w V w. p.n.e., którego uważa się za twórcę On Zon Su. Jakże ponadczasowe wydają się podstawowe punkty jego filozofii: Prostota, Miłość powszechna, Pokój, Sprawiedliwość, Szacunek. Szkoda, że po drodze, przez te "kilka wieków" gdzieś zagubiliśmy te wartości.Rozdział 6. to cytowane przez autorów fascynujące legendy, opowiadania, aforyzmy, które potrafią swą wymową wprowadzić czytelnika w ten specyficzny klimat bogatej kultury i filozofii Chin.Kolejne cztery rozdziały opisują już samą metodę wykonywania masażu stóp, która na pewno służy zachowaniu i poprawie zdrowia. Jest to metoda lecznicza przekazywana kolejnym pokoleniom dzięki wiedzy mistrzów i mnichów, a tworzyli ją mnisi, żebracy i wędrowni lekarze, podobnie zresztą, jak tę część medycyny chińskiej, którą dzisiaj określa się jako oficjalną Medycynę Chińską.Żeby choć trochę przybliżyć masaż stóp On Zon Su znowu warto posłużyć się cytatem z rozdziału dziewiątego - Mapa Pourodzeniowego Nieba. Pourodzeniowe Niebo to piękna poetycka nazwa oznaczająca u człowieka wpływy pourodzeniowe, a więc wpływy wynikające między innymi ze sposobu odżywiania się, pracy, klimatu, przyzwyczajeń. Pod tym pojęciem kryje się wszystko to, co ma na nas wpływ w ciągu naszego życia.

" (...) Mapa ta przedstawia podeszwę stopy: pięć Świętych Gór (palce); łańcuch górski na krawędzi stopy; płaskowyż górny i dolny; górskie jezioro, równinę, kilka rzek, które wpadają do oceanu.

Pomiędzy strukturą geograficzną i stopą istnieje analogia. Technika masażu opiera się na tej analogii.

Woda zbiera się w górskim jeziorze, płynie rzekami przez równinę i dostaje się do oceanu; łożysko rzeki musi być czyste, żeby woda mogła swobodnie płynąć, nie może być w niej błotnistych stref. Kiedy utrzymujemy rzeki w dobrym stanie, woda jest właściwie skanalizowana.

W ludzkim ciele oznacza to unikanie zastoju płynów, ułatwianie wszystkim płynom dobrego krążenia. Ta część masażu nosi nazwę "kanalizacji wód" (...).

W On Zon Su są trzy poziomy masażu: pierwszy to "poziom Nieba", znajdujący się na powierzchni skóry i nazywany Mo, "dotykać". Drugi poziom to "poziom Człowieka"; dociera on do mięśnia, a nazywa się On, "masować". Trzeci to "poziom Ziemi", który dociera do kości i nazywa się Ha, "naciskać".

Koncepcja Nieba, Człowieka i Ziemi odnosi się do chińskiej idei Człowieka jako istoty pośredniej pomiędzy Ziemią, która go podtrzymuje i Niebem, które go przykrywa i skąd dosięgają go wpływy kosmiczne.

Masaż kanalizacji wód wykonuje się na poziomie głębszym od mięśnia, prawie na poziomie kości. Kiedy jest wykonywany bardzo głęboko, może być nieco bolesny. W tym przypadku za pożądany efekt "płaci się" bólem. Kiedy masaż jest bardziej powierzchowny, wtedy "płaci się" czasem: żeby uzyskać efekt, potrzeba wielu masaży.

Kanalizowanie wód oddziałuje korzystnie na to wszystko, co w ludzkim ciele związane jest z płynami: rozwiązuje problem zatrzymania wody, opuchnięcia, łagodzi dolegliwości związane z miesiączkowaniem. Jeśli zatrzymanie wody osiągnęło stan patologiczny, pomocny może być masaż na najgłębszym poziomie, czyli na poziomie kości (...)".

W rozdziale 11. Czytelnik znajdzie opisy doświadczeń uczniów Mistrza Ming, którzy wykorzystywali, z dużym powodzeniem, w swej praktyce masaż stóp On Zon Su. Zostały tutaj przytoczone między innymi przypadki pacjentów z kręczem szyi, ischiasem, opuchnięciem nóg po odmrożeniu czy z bólami pleców i wiele innych.Na zakończenie autorzy przedstawiają fragmenty lekcji, które odbyły się w trakcie kursu masażu stóp On Zon Su prowadzonego przez Mistrza Minga w Susa, w październiku 1994 roku.TAO STÓP - wprowadzenie do masażu ON ZON SU  może być książką niezwykle interesującą, wręcz pasjonującą dla wielu Czytelników. Z jednej strony dla lekarzy praktykujących Tradycyjną Medycynę Chińską, jako uzupełnienie posiadanej wiedzy o kolejny aspekt z bogatej skarbnicy tej Medycyny. Z drugiej strony może być fascynująca dla miłośników Wschodu, zwłaszcza ze względu na cytowane legendy i opowiadania, które zaskakują swą mądrością, jednocześnie wprowadzając czytelnika w specyficzny klimat kultury i filozofii Chin. Zwolennicy naturalnych metod leczniczych też znajdą coś dla siebie. W końcu Mapa Wewnętrznego Krajobrazu wg Mistrza Mozi nie odbiega aż tak daleko od znanych nam na Zachodzie rycin receptorów stóp, wykorzystywanych szeroko w refleksopterapii.Książka jest również ciekawa ze względu na liczne ryciny i ideogramy, pozwalające lepiej zrozumieć, często zawiłe dla przeciętnego czytelnika, aspekty filozofii chińskiej. Jednocześnie w książce w sposób krótki, ale treściwy próbowano przekazać ogrom wiedzy, którą posiada Mistrz Ming. Jest to cenna książka, gdyż wzbogaca wiedzę Czytelnika na temat świata i ludzi.

 


"Tao stóp. Wprowadzenie do masażu On Zon Su"
Ming Wong Chun Ying, Alessandro Conte
przekład Marcin Brzeziński
Wydawnictwo Merkuriusz Polski 2003